Voor Selectcamp ontwikkelde ConversionMob een data-driven redesign van de website waarin zowel merk, SEO als conversie centraal stonden.

De uitdaging

Conversie ratio’s en SEO performance van het verouderde platform nemen stapsgewijs af, terwijl de consument juist steeds hogere verwachtingen van de user experience heeft. Een vernieuwde (responsive) front-end moet uitkomst bieden.

De oplossing

Inzichten generereerd vanuit data vormen de basis voor het gehele traject. Om vanaf start zowel merk, usability, conversie en SEO centraal te stellen, heeft een multidisciplinair team vanuit ConversionMob (Web Analytics & Data Consultant, Conversion Consultant, SEO Consultant, User Experience Designer en Visual Designer) nauw samengewerkt met IT & Marketing vanuit Selectcamp. In korte tijd is een redesign doorgevoerd dat internationaal in 14 landen gefaseerd is uitgerold.

Het resultaat

In korte tijd is een nieuwe front-end (desktop en tablet) van Selectcamp uitgerold in 14 landen. Met een look & feel die past bij het merk. En met sterke accerelatie op de internationale online performance als resultaat: 40% toename in SEO traffic en 60% toename op e-commerce conversie ratio.

FD Gazellen Award 2015 en 2016!